PEMBAHARUAN KURIKULUM

Pembaharuan kurikulum ini ialah kurikulum yang sedia ada akan diberi elemen-elemen baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam kurikulum tersebut supaya kurikulum yang diperbaharui akan menjadi lebih berkesan.  Pembaharuan kurikulum ini disebabkan oleh beberapa factor iaitu ialah kewujudan ilmu-ilmu baru atau perkembangan atau penemuan ilmu baru.  Tambahan lagi kehendak masyarakat yang berubah juga merupakan faktor yang menyumbang kepada pembaharuan kurikulum ini.  Faktor lain ialah perkembangan dasar kerajaan dan juga idea-idea baru yang diperkenalkan dalam bidang pendidikan.

Langkah-langkah yang perlu diambil bagi proses pembaharuan kurikulum ialah mengenalpasti masalah untuk membuat pembaharuan, mengenalpasti ketidakselarasan yang wujud di antara kurikulum yang ada dengan masalah-masalah yang telah dikenalpasti, mewujudkan objektif pembaharuan kurikulum, mewujudkan rangka bentuk atau model bagi perubahan, jadual kerja dan orang yang terlibat, membuat jangkaan atau andaian mengenai hasil kurikulum yang telah diperbaharui dan akhir sekali melaksanakan proses pembaharuan tersebut.  Oleh itu kurikulum ini akan berubah mengikut peredaran zaman dan juga mengikut perkembangan dunia semasa supaya dapat membekalkan modal insan yang berpontensi dari segala bidang dan juga mempunyai akhlak yang baik.

Advertisements
Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: