Rujukan

Senarai rujukan yang digunakan untuk penulisan ilmiah

Buku

Kamaruddin Hj. Husin.(1994). Asa Pendidikan III: Perkembangan dan Perlaksanaan Kurikulum. Kuala Lumpur: Longman.

Razali Arof.(1991). Pengantar Kurikulum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mok Soon Sang (2008). Pengurusan Kurikulum. Perak : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Internet

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kurikulum. Diperoleh pada Oktober 9, 2011 daripada
http://mujahid.tripod.com/math4.html

Continuing issues in mathematics education: The Malaysian Experience. Diperoleh pada Oktober 9, 2011 daripada
http://math.unipa.it/~grim/21_project/21_charlotte_AAZanzaliPaperEdit1.pdf

Perkembangan Kurikulum : Satu Tinjauan. Diperoleh pada Oktober 10, 2011 daripada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: